Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Τεχνική Υποστήριξη
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
  • Προτείνουμε Λύσεις
    Σεβόμενοι τον μόχθο του Θεσσαλού παραγωγού και την διαχρονικότητα του περιβάλλοντος προτείνουμε λύσεις για την καλύτερη στοχευόμενη αντιμετώπιση των εχθρών – ασθενειών με το λιγότερο δυνατό κόστος στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
  • Αντιμετώπιση των εχθρών – ασθενειών
    Η επιτυχής αντιμετώπιση των εχθρών – ασθενειών πραγματοποιείται με τη σωστή επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος σε συνδυασμό με τον στοχευόμενο σχεδιασμό αντιμετώπισης του υπεύθυνου Γεωπόνου και την κατάλληλη καλλιεργητική τεχνική.
  • Τεχνική Υποστήριξη
  • Στοχευόμενος Σχεδιασμός