Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Στόχοι της Εταιρείας
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Σποροπαραγωγή σιτηρών και ψυχανθών, με υπογραφή συμβολαίου για τις συνθήκες της συνεργασίας μεταξύ του παραγωγού και της εταιρείας.
 
Δημιουργία και η ανάπτυξη νέου γενετικού υλικού προσαρμοσμένο στις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες και στις νέες τάσεις της εποχής.
 
Ανάπτυξη και δοκιμασία προϊόντων και τεχνικές εφαρμογής τους , που να βελτιώνουν την παραγωγή και να αυξάνουν το εισόδημα των καλλιεργητών, διευκολύνοντας παράλληλα την δουλεία τους με πρωτοπόρες τεχνολογικά λύσεις.